Library items tagged:

Jisc evidence to Culture, Media and Sport Committee enquiry into Cyber security: Protection of Personal Data Online
Cardiff UniversityColeg Sir GarDiamond Light Source LtdeMedLab (The Francis Crick Institute)Genome Research LimitedHealth e-Research Centre (The University of Manchester)Imperial College of Science, Technology and MedicineInstitut Max Von Laue-Paul LangevinJiscLondon Metropolitan UniversityLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLoughborough UniversityPainless SecurityQueen Mary University of LondonScience and Technology Facilities CouncilSwansea UniversityThe Francis Crick Institute
Jisc response to the House of Commons Science and Technology Select Committee inquiry into aspects of the draft Investigatory Powers Bill.
Anonymous
Meetings: this is probably the most popular application. The cost savings can be appreciable especially for international conferences where not only the travel costs are saved but also the significant time spent travelling to destinations. A company with branches in Europe, the United States and the Far East can use videoconferencing to effectively communicate and run its business.
The Jisc's Certificate Service's Terms and Conditions (found here https://community.jisc.ac.uk/library/janet-services-documentation/jcs-terms-and-conditions) includes a Sub-Local Registration Authority agreement. This is an agreement between the organisation as a member of the Certificate Service and Jisc, which is required as part of the service supported by QuoVadis CA, as the Certificate Authority signing issued certificates.
Jisc evidence to House of Lords enquiry into online platforms
Taliadau a ffioedd Rhaid i bob sefydliad sy'n cyflwyno cais naill ai am enw parth newydd, neu addasiad, ym mharthau .llyw.cymru neu .gov.wales feddu ar Gyfrif Aelodaeth Cofrestrydd a Gymeradwywyd gyda Jisc oni bai eu bod yn gysylltiedig â rhwydwaith Jisc. Ni chodir tâl ar sefydliadau sydd â Chyfrif Aelodaeth Cofrestrydd a Gymeradwywyd. Fodd bynnag, yn gyffredinol mae'r cyfleuster hwn ond ar gael i sefydliadau sy'n rhagweld y byddant yn cyflwyno nifer o geisiadau am enwau parth drwy Jisc.
Apeliadau Rhoddir gwybod i Gofrestrwyr am pam y gwrthodwyd ceisiadau am enw parth gan Bwyllgor Enwi a Chymeradwyaethau Cymru. Cyfrifoldeb y Cofrestrydd yw sicrhau ei fod yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'w gwsmer.
  Cliciwch yma i wneud cais yn Saesneg. To apply in English please click here. Cyflwyno ceisiadau: Dylech fodloni eich hun fod eich cais yn bodloni'r polisi ar gyfer cofrestru a chynnal parthau ar .llyw.cymru a .gov.wales sydd ar gael yn https://llyw.cymru/cofrestru-rheoli-parthau-ar-llywcymru-govwales.
Appeals Registrars will be advised of the reasons where domain name requests are rejected by the Welsh Naming and Approvals Committee. It is the responsibility of the Registrar to ensure that they pass this information back to their customer.